Đăng nhập 21 Tháng Tám 2018
Trang chủ
TIN MỚI NHẤT
   Công An Đông Hà trao hỗ trợ địa chỉ nhân đạo tại khu phố 2, phường 5
Cập nhật ngày: 19/8/2018
   Tổng kết 10 năm mô hình dòng họ Phạm không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội
Cập nhật ngày: 19/8/2018
   Đông Hà: Hội LHPN phường 1 tổ chức văn nghệ chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9
Cập nhật ngày: 19/8/2018
   Thời sự phát thanh ngày 18.08.2018
Cập nhật ngày: 18/8/2018
   Thành đoàn Đông Hà tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Đoàn – Đội năm 2018.
Cập nhật ngày: 18/8/2018
   Đông Hà: Họp xử lý vướng mắc GPMB các công trình
Cập nhật ngày: 18/8/2018
   Thời sự phát thanh ngày 17.08.2018
Cập nhật ngày: 17/8/2018
   Thường trực HĐND thành phố Đông Hà công bố nghị quyết bầu chủ tịch HĐND phường Đông Giang
Cập nhật ngày: 17/8/2018
   HĐND Đông Hà: Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố
Cập nhật ngày: 17/8/2018
   Tập huấn kỹ năng điều hành chất lượng mô hình khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên
Cập nhật ngày: 17/8/2018
   Đông Hà: Giải bóng đá kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam 19.8
Cập nhật ngày: 17/8/2018
   Thời sự phát thanh ngày 16.08.2018
Cập nhật ngày: 16/8/2018
   Đông Hà: Bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018
Cập nhật ngày: 16/8/2018
   Thời sự phát thanh ngày 15.08.2018
Cập nhật ngày: 15/8/2018
   Phường 1 tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Cập nhật ngày: 15/8/2018
   Phường 1 tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo
Cập nhật ngày: 15/8/2018
   Thời sự phát thanh ngày 14.08.2018
Cập nhật ngày: 14/8/2018
   Thời sự phát thanh ngày 13.08.2018
Cập nhật ngày: 14/8/2018
   Thời sự phát thanh ngày 11.08.2018
Cập nhật ngày: 14/8/2018
Thời sự phát thanh ngày 15.08.2018
Cập nhật: 15/8/2018 | Xem: 4
Thời sự phát thanh ngày 17.08.2018
Cập nhật: 17/8/2018 | Xem: 4
Thời sự phát thanh ngày 18.08.2018
Cập nhật: 18/8/2018 | Xem: 1
Thời sự phát thanh ngày 16.08.2018
Cập nhật: 16/8/2018 | Xem: 1
Thời sự phát thanh ngày 11.08.2018
Cập nhật: 14/8/2018 | Xem: 1
Thời sự phát thanh ngày 13.08.2018
Cập nhật: 14/8/2018 | Xem: 1
Thời sự phát thanh ngày 14.08.2018
Cập nhật: 14/8/2018 | Xem: 1
  
PHÓNG SỰ NỔI BẬT
  
TIN TRUYỀN HÌNH
  
THỜI SỰ PHÁT THANH HẰNG NGÀY
  
LỊCH PHÁT SÓNG

 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ HAI

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Quốc phòng-An ninh.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ BA

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Quốc phòng-Anh ninh.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Văn hóa - Xã hội.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ TƯ

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Văn hóa - Xã hội.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: Tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Môi trường- Đô thị và Chuyên mục Tuyên truyền-Phổ biến-Giáo dục chính sách Pháp luật.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ NĂM

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Môi trường- Đô thị và Chuyên mục Tuyên truyền-Giáo dục chính sách Pháp luật.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Đảng trong cuộc sống (tuần thứ 2 và tuần thứ 4); Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tuần thứ 3 và tuần thứ 5).

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ SÁU

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và và Chuyên mục Đảng trong cuộc sống (tuần thứ 2 và tuần thứ 4); Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tuần thứ 3 và tuần thứ 5).

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ BẢY

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

 CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ CHỦ NHẬT

 04h45-5h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 - 0630: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

17h00-18h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

* Tần số phát sóng: 97,8Mhz

* Thời lượng và kết cấu của chương trình có thể thay đổi tùy theo sự kiện diễn ra hàng ngày.

* Liên hệ Quảng cáo: 0913. 485. 488

                                       0914.064.865

  
LƯỢT TRUY CẬP
0054999
  
Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Khách trực tuyến: 2
Thành viên Thành viên trực tuyến: 0
Tổng số Tổng số: 2