Đăng nhập 22 Tháng Tám 2017
Trang chủ
TIN MỚI NHẤT
   Trao quà cho học sinh nghèo hiếu học
Cập nhật ngày: 21/8/2017
   Phụ nữ Đông Hà phát huy hiệu quả mô hình trao con giống cho phụ nữ nghèo
Cập nhật ngày: 21/8/2017
   Thời sự phát thanh ngày 18.08.2017
Cập nhật ngày: 18/8/2017
   Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri tại các phường
Cập nhật ngày: 18/8/2017
   Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW , khóa XII của Đảng
Cập nhật ngày: 18/8/2017
   Đoàn công tác số 5 của Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đông Hà
Cập nhật ngày: 18/8/2017
   Đông Hà xây dựng trang Thông tin điện tử HĐND thành phố
Cập nhật ngày: 17/8/2017
   Trao quà cho học sinh xuất sắc trong học tập
Cập nhật ngày: 17/8/2017
   Thời sự phát thanh ngày 17.08.2017
Cập nhật ngày: 17/8/2017
   Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công đối với Liệt sỹ Phan Văn Bình
Cập nhật ngày: 17/8/2017
   Thường trực Thành ủy đối thoại danh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố
Cập nhật ngày: 17/8/2017
   Thời sự phát thanh ngày 16.08.2017
Cập nhật ngày: 17/8/2017
   Thời sự phát thanh ngày 14.08.2017
Cập nhật ngày: 17/8/2017
   Thời sự phát thanh ngày 15.08.2017
Cập nhật ngày: 15/8/2017
   Bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2017
Cập nhật ngày: 15/8/2017
   Chương trình "Tiếp sức đến trường" cho con em phụ nữ nghèo
Cập nhật ngày: 15/8/2017
   UBND TP Đông Hà: Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp Phường năm 2017
Cập nhật ngày: 11/8/2017
   Dòng họ Lê Văn tổng kết 5 năm "Mô hình dòng họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội" và công tác khuyến học
Cập nhật ngày: 11/8/2017
   Thời sự phát thanh ngày 11.08.2017
Cập nhật ngày: 11/8/2017
Thời sự phát thanh ngày 15.08.2017
Cập nhật: 15/8/2017 | Xem: 13
Thời sự phát thanh ngày 11.08.2017
Cập nhật: 11/8/2017 | Xem: 12
Thời sự phát thanh ngày 18.08.2017
Cập nhật: 18/8/2017 | Xem: 10
Thời sự phát thanh ngày 14.08.2017
Cập nhật: 17/8/2017 | Xem: 8
Thời sự phát thanh ngày 16.08.2017
Cập nhật: 17/8/2017 | Xem: 7
Thời sự phát thanh ngày 17.08.2017
Cập nhật: 17/8/2017 | Xem: 6
Trao quà cho học sinh nghèo hiếu học
Cập nhật: 21/8/2017 | Xem: 2
  
PHÓNG SỰ NỔI BẬT
  
TIN TRUYỀN HÌNH
  
THỜI SỰ PHÁT THANH HẰNG NGÀY
  
LỊCH PHÁT SÓNG

 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ HAI

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Quốc phòng-An ninh.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ BA

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Quốc phòng-Anh ninh.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Văn hóa - Xã hội.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ TƯ

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Văn hóa - Xã hội.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: Tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Môi trường- Đô thị và Chuyên mục Tuyên truyền-Phổ biến-Giáo dục chính sách Pháp luật.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ NĂM

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Môi trường- Đô thị và Chuyên mục Tuyên truyền-Giáo dục chính sách Pháp luật.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Đảng trong cuộc sống (tuần thứ 2 và tuần thứ 4); Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tuần thứ 3 và tuần thứ 5).

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ SÁU

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và và Chuyên mục Đảng trong cuộc sống (tuần thứ 2 và tuần thứ 4); Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tuần thứ 3 và tuần thứ 5).

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ BẢY

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

 CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ CHỦ NHẬT

 04h45-5h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 - 0630: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

17h00-18h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

* Tần số phát sóng: 97,8Mhz

* Thời lượng và kết cấu của chương trình có thể thay đổi tùy theo sự kiện diễn ra hàng ngày.

* Liên hệ Quảng cáo: 0913. 485. 488

                                       0914.064.865

  
LƯỢT TRUY CẬP
0042246
  
Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Khách trực tuyến: 1
Thành viên Thành viên trực tuyến: 0
Tổng số Tổng số: 1