Đăng nhập 22 Tháng Mười 2018
Trang chủ
TIN MỚI NHẤT
   Công an Đông Hà trao thưởng cho 7 bảo vệ dân phố có thành tích đột xuất trong tấn công trấn áp tội phạm
Cập nhật ngày: 22/10/2018
   Thời sự phát thanh ngày 22.10.2018
Cập nhật ngày: 22/10/2018
   Thời sự phát thanh ngày 20.10.2018
Cập nhật ngày: 22/10/2018
   Ban Nữ công cơ quan UBND thành phố Đông Hà tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20.10
Cập nhật ngày: 22/10/2018
   Thời sự phát thanh ngày 19.10.2018
Cập nhật ngày: 19/10/2018
   Hội thảo lịch sử Đảng bộ thành phố Đông Hà giai đoạn 2000-2015
Cập nhật ngày: 19/10/2018
   Ban quản lý chợ Đông Hà tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20.10
Cập nhật ngày: 18/10/2018
   Đông Hà: Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Cập nhật ngày: 18/10/2018
   Thời sự phát thanh ngày 18.10.2018
Cập nhật ngày: 18/10/2018
   Sơ kết 2 năm phối hợp thực hiện công tác dân vận lực lượng vũ trang giai đoạn 2016-2018
Cập nhật ngày: 17/10/2018
   Kiểm tra tình hình thực hiện chủ đề "Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị" tại phường 1
Cập nhật ngày: 17/10/2018
   Thời sự phát thanh ngày 17.10.2018
Cập nhật ngày: 17/10/2018
   Hội liên hiệp phụ nữ phường Đông Lương tổ chức hội thi khiêu vũ thể thao
Cập nhật ngày: 16/10/2018
   Hội liên hiệp phụ nữ phường Đông Lương tổ chức hội thi khiêu vũ thể thao
Cập nhật ngày: 16/10/2018
   Thường trực HĐND thành phố giám sát ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Cập nhật ngày: 17/10/2018
   Thời sự phát thanh ngày 16.10.2018
Cập nhật ngày: 16/10/2018
   Đông Hà: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt III năm 2018
Cập nhật ngày: 16/10/2018
   Phường 4, Tp. Đông Hà: Hội thi phụ nữ tài năng duyên dáng năm 2018
Cập nhật ngày: 16/10/2018
   Thường trực HĐND thành phố Đông Hà kiểm tra, khảo sát thực địa công trình sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019
Cập nhật ngày: 16/10/2018
Thời sự phát thanh ngày 19.10.2018
Cập nhật: 19/10/2018 | Xem: 11
Thời sự phát thanh ngày 20.10.2018
Cập nhật: 22/10/2018 | Xem: 3
Thời sự phát thanh ngày 18.10.2018
Cập nhật: 18/10/2018 | Xem: 3
Thời sự phát thanh ngày 16.10.2018
Cập nhật: 16/10/2018 | Xem: 3
Thời sự phát thanh ngày 17.10.2018
Cập nhật: 17/10/2018 | Xem: 2
Thời sự phát thanh ngày 22.10.2018
Cập nhật: 22/10/2018 | Xem: 1
  
TIN TRUYỀN HÌNH
  
THỜI SỰ PHÁT THANH HẰNG NGÀY
  
LỊCH PHÁT SÓNG

 

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ HAI

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Quốc phòng-An ninh.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ BA

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Quốc phòng-Anh ninh.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Văn hóa - Xã hội.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ TƯ

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Văn hóa - Xã hội.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: Tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Môi trường- Đô thị và Chuyên mục Tuyên truyền-Phổ biến-Giáo dục chính sách Pháp luật.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ NĂM

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Môi trường- Đô thị và Chuyên mục Tuyên truyền-Giáo dục chính sách Pháp luật.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Đảng trong cuộc sống (tuần thứ 2 và tuần thứ 4); Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tuần thứ 3 và tuần thứ 5).

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ SÁU

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và và Chuyên mục Đảng trong cuộc sống (tuần thứ 2 và tuần thứ 4); Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tuần thứ 3 và tuần thứ 5).

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ THỨ BẢY

04h45-5h00: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

05h00-5h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 – 6h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

17h00-17h30: CTTS Đài Truyền thanh Đông Hà, bao gồm: tin bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn thành phố và Chuyên mục Kinh tế.

17h30-18h0:  Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam

 CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ CHỦ NHẬT

 04h45-5h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

05h30-6h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

06h00 - 0630: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

17h00-18h00: Tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

18h00-18h30: Tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

* Tần số phát sóng: 97,8Mhz

* Thời lượng và kết cấu của chương trình có thể thay đổi tùy theo sự kiện diễn ra hàng ngày.

* Liên hệ Quảng cáo: 0913. 485. 488

                                       0914.064.865

  
LƯỢT TRUY CẬP
0057307
  
Số người trực tuyến Số người trực tuyến:
Khách thăm Khách trực tuyến: 0
Thành viên Thành viên trực tuyến: 0
Tổng số Tổng số: 0