Đăng nhập 30 Tháng Năm 2020
Chuyên mục » Kinh tế
Kinh tế
Đông Hà: Họp bàn thống nhất đề xuất đầu tư các dự án khu đô thị trên địa bàn thành phố (21/8/2018)
Đông Hà ra quân dập dịch rầy lưng trắng vụ Hè Thu (20/7/2018)
Thường trực HĐND thành phố khảo sát các công trình sự nghiệp đầu tư năm 2019 (17/7/2018)
Đông Hà: Lễ khánh thành trung tâm hội nghị tiệc cưới Moonlight II (9/7/2018)
Kiểm tra việc thực hiện dự án xây dựng cụm công nghiệp 9D (6/7/2018)
Đông Hà: Hội Chiến sỹ thành cổ 1972 bàn giao nhà "Ấm tình đồng đội (23/6/2018)
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố giám sát tại phòng Tài nguyên-Môi trường và Trung tâm quản lý cụm công nghiệp và dịch vụ công ích (23/6/2018)
Thông qua báo cáo chủ trương đầu tư các công trình năm 2019 (23/6/2018)
Thường trực HĐND thành phố giám sát chuyên đề thực hiện Đề án phát triển Nông nghiệp đô thị (1/6/2018)
Đông Hà sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu (1/6/2018)
Thường trực HĐND thành phố Đông Hà khảo sát thực địa đề án nông nghiệp đô thị đến năm 2020 tại phường 3, phường 4 (10/5/2018)
Thường trực HĐND thành phố Đông Hà khảo sát thực địa đề án nông nghiệp đô thị đến năm 2020 tại Đông Giang (9/5/2018)
Thường trực HĐND thành phố khảo sát thực địa Đề án Nông nghiệp đô thị đến năm 2020 tại Đông Lễ (5/5/2018)
Thường trực HĐND thành phố Đông Hà khảo sát thực địa Đề án Nông nghiệp đô thị đến năm 2020 tại Đông Lương (5/5/2018)
Hội LHPN thành phố tổ chức giới thiệu, xúc tiến và tiêu thụ sản phẩm (18/4/2018)
  
THỜI SỰ PHÁT THANH HẰNG NGÀY THỜI SỰ PHÁT THANH HẰNG NGÀY
  
TIN TRUYỀN HÌNH TIN TRUYỀN HÌNH
  
TRUYỀN THANH ONLINE