Đăng nhập 25 Tháng Sáu 2019
Chuyên mục » Tuyên truyền, phổ biến CSPL
Tuyên truyền, phổ biến CSPL
Phổ biến luật trẻ em, luật phí, lệ phí và các văn bản liên quan (16/5/2017)
Phát động tháng hành động vì VSATTP năm 2017 tại các địa phương (21/4/2017)
Đông Hà làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (20/1/2016)
Hội nghị tập huấn công tác phòng chống ma túy năm 2015 (25/11/2015)
Đông Hà phổ biến luật tổ chức chính quyền địa phương (13/11/2015)
Đông Hà phổ biến luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND (29/10/2015)
Đông Hà: Chung kết hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về ATGT” năm 2015 (26/10/2015)
Hội nông dân Đông Hà phổ biến luật và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (13/10/2015)
Tập huấn hướng dẫn Thông tư mới về chính sách Thuế (21/8/2015)
Hội nghị phổ biến pháp luật về khiếu nại tố cáo (14/8/2015)
Triển khai phổ biến điểm mới của luật HNGĐ đến đoàn viên thanh niên (7/8/2015)
Hội nghị triển khai kế hoạch và phổ biến Luật hộ tịch (7/8/2015)
Nội dung Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 22/11/2012 Bộ chính trị (31/7/2015)
Luật BHYT sửa đổi mở rộng quyền lợi cho người tham gia (27/7/2015)
Tham gia BHYT theo hộ gia đình để được giảm trừ mức đóng (23/7/2015)
  
THỜI SỰ PHÁT THANH HẰNG NGÀY THỜI SỰ PHÁT THANH HẰNG NGÀY
  
TIN TRUYỀN HÌNH TIN TRUYỀN HÌNH
  
TRUYỀN THANH ONLINE
  
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy