Đăng nhập 25 Tháng Sáu 2019
Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức


1. Trưởng Đài: (Biên tập viên)

                             Nguyễn Hải Phi

2.  Phóng viên:

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trần Thị Luyến

Nguyễn Trần Anh Phương

Dương Đình Tuấn

4. Kỹ thuật viên:

Trần Minh Trường

Đỗ Quang Thành

5.  Kế toán - Phát thanh viên:

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  
THỜI SỰ PHÁT THANH THỜI SỰ PHÁT THANH
  
VIDEO MỚI NHẤT VIDEO MỚI NHẤT
  
TRUYỀN THANH ONLINE
  
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy