Đăng nhập 30 Tháng Năm 2020
Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức


1. Trưởng Đài: (Biên tập viên)

                             Nguyễn Hải Phi

2.  Phóng viên:

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trần Thị Luyến

Nguyễn Trần Anh Phương

Dương Đình Tuấn

4. Kỹ thuật viên:

Trần Minh Trường

Đỗ Quang Thành

5.  Kế toán - Phát thanh viên:

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

  
THỜI SỰ PHÁT THANH THỜI SỰ PHÁT THANH
  
VIDEO MỚI NHẤT VIDEO MỚI NHẤT
  
TRUYỀN THANH ONLINE